HYBRID PV WIND s.r.o. | fotovoltaika
14869
home,page,page-id-14869,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
Potrebujete poradiť pri výbere vhodného fotovoltaického systému pre váš rodinný dom?

O našej spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje komplexný balík služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Primárne sa zameriava na inovačné systémy zapojenia fotovoltaických elektrární (paralelné so sieťou, ostrovné, hybridné systémy). V hodnou kombináciou s hybridným ohrevom vody a s infravykurovaním Heatflow dokážeme dosiahnuť lepší výnos a rýchlejší návrat investície. Spoločnosť  sa zaoberá aj vývojovou činnosťou, už takmer dekádu vkladá nemalé úsilie do vývoja nového typu vertikálnej veternej turbíny.

IMG_2386

FOTOVOLTAIKA

VIAC
hybridny-ohrev-e1450433851191

HYBRIDNÝ OHREV VODY

VIAC INFORMÁCIÍ

Ponúkame služby

Spoločnosť HYBRID PV WIND s.r.o. ponúka nasledovné služby:

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Ak sa chcete v problematike zorientovať, resp.  sa poradiť o systéme zapojenia ktorý Vám bude dokonale vyhovovať z pohľadu efektívnosti, a samozrejme z ekonomického hľadiska. Radi Vám pripravíme a navrhneme projekt na  fotovoltaickú elektráreň, resp. jej kombináciu s infravykurovaním.

5
fve works

Systém dodávajúci elektrickú energiu do rozvodnej siete (ON GRID) sa využíva v prípade, že výrobca má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom príslušnej distribučnej alebo prenosovej sústavy. Energia vyprodukovaná solárnym generátorom je dodávaná do siete za vopred stanovenú výkupnú cenu. Tým je zabezpečený neustály odber elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými článkami. Systém funguje automaticky na základe mikroprocesorového riadenia napäťového striedača (invertora). Pripojenie k sieti podlieha schvaľovaniu prevádzkovateľom príslušnej distribučnej alebo prenosovej sústavy.

off gird

OFF- GRID systém zapojenia sa aplikuje v prípadoch kde absentuje prípojka elektrickej energie (rekreačné domčeky, chaty, záhradky). Tento systém dokáže fungovať úplne sebestačne a zároveň pokryť značnú  el. spotrebu nehnuteľnosti.  Slnečná energia pôsobiaca na fotovoltaické panely vygeneruje jednosmerný prúd ktorý sa prostredníctvom meniča mení na striedavý prúd. Menič môže byť jedno resp. viac fázový, v závislosti od systému zapojenia pre napätie 230V alebo 380V. Systém obsahuje zariadenie schopné dobíjať batérie a kontroller ktorý prebytky el. energie ukladá do batérii a pri poklese výkonu zároveň dodáva energiu z batérii do siete domu a tým je možné využívať el. energiu aj v noci.

hybridny system

Systém dodávajúci elektrickú energiu paralelne s rozvodnej siete a fotovoltaického systému sa využíva v prípade, že nie je možné uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom príslušnej distribučnej alebo prenosovej sústavy na navrhovaný výkon, je to moderné a perspektívne riešenie FV systémov.  Systém funguje automaticky na základe  striedača (invertora) a použitého controllera (odpojovača od sústavy). Pracuje aj pri výpadku distribučnej siete.

Technológia vykurovania pomocou infra technológie je na svetovom trhu známa viac ako 15 rokov. Infračervené kúrenie plne nahrádza akýkoľvek iný typ kúrenia a to dokonca s vyšším efektom. Komfortné kúrenie infračerveným žiarením sa dosahuje pri teplote cca 30-35°C na rozdiel od teploty radiatora, ktorý musí byť vykúrený na cca 60°C aby bolo v miestnosti teplo. Infračervevné fólie GH system majú oproti ostatným až dvojnásobný výkon, takže celý proces ohrievania je reálne citeľný už po 5 – 10 minútach od zapnutia fólií. S infra kúrením už teda nebudete musieť čakať nekonečné hodiny, kým sa budete v miestnosti cítiť príjemne.

Dotácie OZE

 

Dňa 01.12.2015 bola spustená možnosť žiadať prostredníctvom webovej stránky:  www.zelenadomacnostiam.sk o vystavenie poukážky na štátnu dotáciu na obnoviteľné zdroje energie. Naša spoločnosť HYBRID PV WIND s.r.o. bude zaradená medzi oprávnených zhotoviteľov a žiadosť o zaradenie do tohto zoznamu máme podanú. Po doručení poukážky k zákazníkovi ju zákazník doručí k nám a ďalší postup už prebehne z našej strany.

Proces získania dotácie na obnoviteľné zdroje si vyžaduje nasledovných 10 krokov

1. Prejdeme si spolu s Vami podmienky využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach;
2. Vyberiete si vhodný obnoviteľný zdroj pre vašu domácnosť;
3. Vyberiete si zhotoviteľa vášho systému zo zoznamu zhotoviteľov, ktorý vedie SIEA;
4. Uzatvoríte zmluvu so zhotoviteľom;
5. Požiadate o vydanie poukážky (dotácie);
6. Bude Vám zaslaná  zmluvu spolu s poukážkou od SIEA na podpis;
7. Zhotoviteľ zabezpečí pre Vás montáž a uvedie  systém do prevádzky;
8. Vy odovzdáte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi;
9. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky;
10. SIEA prehodnotí oprávnené výdavky a preplatí zhotoviteľovi sumu, najviac však do výšky uvedenej na poukážke.

IMG_2336

Infrakúrenie (Hi-Heat)

Vzájomné porovnanie účinnosti systémov elektrického vykurovania:

Pri bežných vykurovacích metódach sa vykuruje vzduch a s prúdením ohriatého vzduchu sa vykuruje miestnosť. Už aj z tohoto faktu vyplýva určitá strata, nehovoriac o nevýhodách, ako je vírenie prachu, stmavnutie stien, atď. V prípade bežných vykurovacích metód, rozdiel v teplote medzi stropom a podlahou môže byť až 8-10 °C, pri infračervenom vykurovaní je to maximálne 2°C. Infra panel neohrieva vzduch, ale vyhrieva priamo telesá v miestnosti, vrátane človeka a predmety v miestnosti postupne vracajú teplotu do miestnosti – bez straty. Pri infrakúrení kde je teplota vzduchu nižšia o 3 – 4°C, ako v miestnosti s klasickým kúrením dosiahneme porovnateľný pocit tepla. Pri znížení teploty vzduchu o 1°C môžeme ušetriť až 5 – 6% energie.

Kúrenie infrafóliou (Hi-Heat)0%
Klasický infrapanel0%
Tepelné čerpadlo0%
Podlahové vykurovanie0%

Projekty

10 kW ON GRID
10 kW ON GRID
3 kW OFF GRID

Certifikáty

Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov. Samozrejme na tomto zozname figuruje aj naša spoločnosť HYBRID PV WIND s.r.o.

osvedčenie

Osvedčenie inštalatérov fotovoltaických a slnečných tepelných systémov. 

Ministertvo hospodárstva Slovenskej republiky

Certikikát na ostrovné systémy (off grid)

Ing. Martin Kolařík, ostrovní elektrárny CZ

Kontakt

                                                                                                                                       HYBRID PV WIND s.r.o.                        +421 904 545 999

                                                                                                                                       Švábska 16, 080 05 Prešov                  mako@hpw.sk