HYBRID PV WIND s.r.o. | HYBRIDNÝ OHREV VODY
15754
page,page-id-15754,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Hybridný ohrev vody

s využitím fotovoltaických panelov

Hybridný kombinovaný bojler

Hybridné ohrievače vody predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie výhrevnej špirály na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektí vne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému. Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bez údržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakti cky neobmedzené možnosti využiti a zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch. Využiti e fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať ďalšie prídavné zariadenia. Je to zati aľ najefektí vnejšie a bezstratové využiti e ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Výhody

 • žiadne rozvody pre trubky (hadice) medzi panelmi a bojlerom
 • možnosť umiestnenia panelov do 100 m od bojlera
 • malá váha panelo
 • celoročný ohrev vody
 • možnosť použiť malé bojlery s malými tepelnými stratami
 • žiadne problémy s prebytkom energie zo slnka
 • žiadne čerpadlá
 • žiadne regulačné jednotky
 • bezúdržbová prevádzka
 • automatická možnosť ohrevu prúdom zo siete (AC)
 • veľmi dlhá životnosť panelov (50 rokov)
 • možnosť pripojenia ďalších systémov pre DC prúd
 • možnosť presného merania vyrobenej energie
 • lepšia cena kompletného zariadenia s montážou

Nevýhody

 • väčšia plocha panelov